MEMBERSHIP SALONS

CÔNG CỤ HIỆU QUẢ NHẤT ĐỂ QUẢN LÝ TIỆM NAIL

Hiện đại và tối đa lợi nhuận của bạn bằng hệ thống Membership Salons

Thành Viên

App & Website

Đặt Hẹn Online

Tự động thông báo

Check-in

Thanh toán An Toàn

Quản lý khách hàng

Báo cáo chi tiết

Tin nhắn và email quảng cáo

E-Gift Card

Chia turn thợ

Quản lý nhân viên

Quản lý tất cả kinh doanh của bạn bằng Membership Salons

Image

ALL-in-One POS SYSTEM

Thay thế 5 công cụ giúp bạn quản lý dịch vụ, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, thanh toán, và website.

Image

Custom App | Website

Website và mobile app được tiết kế riêng cho từng tiệm,

Image

Manage your Salon Anywhere

Quản lý tiệm của bạn ở bất kỳ đầu và bằng bất kỳ thiết bị nào.

Cách thức làm việc

Tư Vấn

Cách thức sử dụng hệ thống cho hiệu quả và mang lại lợi nhuận nhiều nhất.

Thực Hiện


Đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp setup tất cả những thông tin cần thiết và chuyển đổi từ hệ thống cũ sang Membership Salons.

Hỗ trợ

Đội ngũ hỗ trợ 24/7.

FAQ's

Can I use another merchant account with Membership Salons POS?

YES, you can use any merchant account. However, having fully integrated merchant accounts with MEMBERSHIP SALONS is the best way to optimize your salon's profit where you can collect deposits for online booking, save card on file, sell products online, sell gift cards and create MEMBERSHIP PROGRAM for Loyal customers.

Can your merchant match the rate I currently have?

MEMBERSHIP SALONS use Interchange Plus Rate which will give you a direct rate from the supplier. Hence, you do not always have to pay a high flat rate for all transactions.

Can I transfer data from other system to Membership Salons?

YES, we can help you transfer all data: Client list, Service List, Staff List, Appointment List, Loyalty Point, Gift Card from any other system to Membership Salons.

Is there any setup Fee if I transfer to Membership Salons?

NO, there is NO setup FEE for Membership Salons system.

Contact US

Terms & Conditions

Privacy Policy

© Copyright 2023. Membership Salons